Ultimate magazine theme for WordPress.

دانلود آهنگ فرهاد Windmills Of Your Mind

دانلود آهنگ فرهاد Windmills Of Your Mind

دانلود آهنگ  Windmills Of Your Mind از فرهاد مهراد با کیفیتهای اصلی و بسیار عالی 320 و 128 , متن و تکست اهنگ و پخش آنلاین

Farhad Mehrad | Windmills Of Your Mind

دانلود آهنگ فرهاد Windmills Of Your Mind

متن آهنگ فرهاد Windmills Of Your Mind

Round like a circle in a spiral

Like a wheel within a wheel

Never ending on beginning

On an ever-spinning reel

Like a snowball down a mountain

Or a carnival balloon

Like a carousel that’s turning

Running rings around the moon

.

دوار به سانِ گردشِ حلقه ای دُورادُورِ یک مارپیچ

چونان چرخی در حصار چرخۀ دوران

بدون هیچ گونه آغاز و پایان

به روی یک دوکِ نخ ریسیِ همیشه و پیوسته گَردان

به سانِ یک گلولۀ برفی به سوی پایینِ یک کوه

یا یک جشنواره و کارناوال از بادکنک ها و بالون ها (دُورانی گُذرا از عشرت و طرب که مانند بادکنک و بالون توخالی و فانی ست)

همچون یک چرخ و فلک که پیوسته پیرامون ماه را می پیماید (چرخ گردان و روزهایی که می گذردند)

.

Like a clock whose hands

Are sweeping

Past the minutes on its face

And the world is like an apple

Whirling silently in space

Like the circles that you find

In the windmills of your mind

.

به سانِ ساعتی که عقربه های آن

گذارِ دقایق را از چهر اش می زُدایند (زمانی که روی صفحۀ ساعت سپری می شود)

و عالم گیتی که همانند یک سیب

ساکت و آرام در عالم کیهان می چرخد (زمان که می گذرد و زندگی ادامه دارد)

همچون حلقه هایی که

در آسیاب های بادی ذهن، یاد و ضمیر خود می یابی (فکر و ذهن انسان نیز همانند گذر زمان و چرخ روزگار در جریان است و گهگاه در این سَیّالیَّت و رَوان بودن خاطراتی را به یاد می آوریم)

.

Like a tunnel that you follow

To a tunnel of its own

Down a hollow to a cavern

Where the sun has never shone

Like a door that keeps revolving

In a half-forgotten dream

Like a ripples from a pebble

Someone tosses in a stream

.

به سانِ نَقبی که دنبال-روی امتداد آن می شوی

نقبی که خود در نقب-راهِ دیگری ست

در ژرفای میان-تهیِ یک مَـغاک (غار یا گودال)

که هرگز نور خورشید را به خود ندیده است!

همانند پاشنۀ دری که

در یک رؤیای نیمه-از-یاد-رفته می چرخد

همچون  آب-چین ها و ریزموج هایی که

از بابت پرتاب یک سنگ ریزه اندر مَسیلِ یک نَهر متولد می شوند

.

Like a clock whose hands

Are sweeping

Past the minutes on its face

And the world is like an apple

Whirling silently in space

Like the circles that you find

In the windmills of your mind

.

به سانِ ساعتی که عقربه های آن

گذارِ دقایق را از چهره اش می زُدایند

و عالم گیتی که همانند یک سیب

ساکت و آرام در عالم کیهان می چرخد

همچون حلقه هایی که

در آسیاب های بادیِ ذهن، یاد و ضمیر خود می یابی

.

Keys that jingle in your pocket

Words that jangle in your head

Why did summer go so quickly?

Was it something that I said?

Lovers walk along a shore

And leave

Their footprints in the sand

Was the sound

Of distant drumming

Just the fingers of your hand?

.

صدای جرینگ جرینگِ کلیدهایی که در جیب تو طنین انداز می شود

قَرینِ قیل و قالِ واژگان که در درونِ سر تو ست

چرا تابستان این قدر زود و سریع سپری شد؟ (استعاره ای از ورود به خزانِ زندگی)

آیا این همان بود که من گفتم؟

عُشّاق در کرانه های دریا با هم قدم می زنند

و رد پاهایشان را بر روی شن و ماسه باقی می گذارند

آیا آوازِ طبل و دُهُل در دوردست

حاصل ضرب-آهنگِ انگشتان دست تو بود؟

.

Pictures hanging in a hallway

And the fragment of a song

Half-remembered names and faces

But to whom do they belong?

When you knew that it was over

Were you suddenly aware

That the autumn leaves

Were turning

To the color of her hair?

.

تصاویر و تمثال هایی در سَرسَرا معلق و آویزان شده اند

یا قطعه ای از یک خنیای متلاشی شده

نام ها و رخسارهایی که بصورت نصفه و نیمه به یاد و خاطره (ی ما) می آیند

به طور محض به چه کسانی تعلق دارند؟

آن هنگام که دریافتی همه چیز تمام شده است

ناگاه غافلگیر شدی، به خود آمدی و ملتفت شدی

که آیا فرو ریختن برگ های خزان

عطف به تغییر رنگ موهای او بودند؟

.

Round Like a circle in a spiral

Like a wheel within a wheel

Never ending or beginning

On an ever-spinning reel

As the images unwind

Like the circles that you find

In the windmills of your mind

.

دَوار به سانِ گردشِ حلقه ای دُورادُورِ یک مارپیچ

چونان چرخی در حصار چرخۀ دوران

بدون هیچ گونه آغاز و پایان

به روی یک دوکِ نخ ریسیِ همیشه و پیوسته گَردان

همان سان که تصاویر پس از لف، نَشر می شوند و پس از پیچش، گسترش …

همچون حلقه هایی که

در آسیاب های بادی ذهن، یاد و ضمیر خود می یابی

آهنگ فرهاد Windmills Of Your Mind

پخش آنلاین این موزیک


دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دانلود آهنگ های مشابه