Ultimate magazine theme for WordPress.

دانلود ریمیکس آهنگ سیاوش قمیشی هدیه

دانلود آهنگ ریمیکس سیاوش قمیشی به نام هدیه

آهنگ نسخه ریمیکس “هدیه” با صدای استاد سیاوش قمیشی از آلبوم یادگاری با کیفیت عالی 320، متن آهنگ و پخش آنلاین موزیک

Download New Music Siavash Ghomeyshi | Hediyeh

متن آهنگ هدیه سیاوش قمیشی

‫وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ ‫وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ

ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰي ﻧﺪارم ‫ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ

دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ ‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم

ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ ‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم

ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ ‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم ‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم  ‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم

ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم

اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ ‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدي

اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدي

ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ ‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

yeki hast invare donya ke to yadesh moonde esmet

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

yeki hast invare donya ke to yadesh moonde esmet

ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ ‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم ‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم ‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم

ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم

اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ ‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدي

اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدي

ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ ‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

yeki hast invare donya ke to yadesh moonde esmet

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

yeki hast invare donya ke to yadesh moonde esmet

ترانه آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

‫اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدي

‫ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ ‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

yeki hast invare donya ke to yadesh moonde esmet

ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

سیاوش قمیشی هدیه

پخش آنلاین این موزیک


دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320


دانلود آهنگ های مشابه